Kazanie – 3 Niedziela Zmartwychwstania, 9 kwietnia 2015

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. (Dzieje Apostolskie)
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. (Pierwszy list Janowy)

Grzech to rzecz egzystencjalnie straszna: świadomy wybór zła.
Wybór, którego konsekwencją jest rozdarcie życiodajnej relacji z Dawcą życia, zaburzenie – nieraz bardzo poważne – relacji z innymi ludźmi
oraz wewnętrznej, tożsamościowej równowagi. (ks. Grzegorz Strzelczyk, Kościółkowacenie) Czytaj dalej

Kazanie – Niedziela Miłosierdzia Bożego, 12 kwietnia 2015

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Czytaj dalej