Kazanie – 4 niedziela zwykła, 1 lutego AD 2015

Jezus Chrystus Kapłan Prorok Król.
Dzięki Niemu my wszyscy kapłanami, prorokami, królami.

Jezus Chrystus Kapłan.
784 Wchodząc do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu kapłańskim: „Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Ochrzczeni bowiem poświęceni są przez odrodzenie
i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo”.

Czytaj dalej

Kazanie – 3 niedziela zwykła, 25 stycznia AD 2015

O czym jest dzisiejsze Słowo natchnione Duchem Świętym?
O Nawróceniu!
Prorok Jonasz w trzy dni obchodzi Niniwę mówiąc, że pozostało czterdzieści dni.
Tyle czasu mają mieszkańcy na nawrócenie – przemianę swojego życia.
Potem miasto legnie w gruzach.
Święty Paweł pisze do mieszkańców Koryntu – czasu pozostało niewiele. Przemija ten świat.
Jezus przychodząc nad Jezioro Galilejskie mówi:
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czytaj dalej