Kazanie – 4 Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2015

W pewnym programie telewizyjnym usłyszałem taką oto smutną ciekawostkę dotyczącą słoni.
Jako młode zwierzęta, które mają pracować na arenie cyrkowej przywiązuje się je za nogę do słupa zwyczajnym sznurkiem.
Mogą spacerować na przestrzeni wytyczonej uwięzią.
Dorosłe, potężne zwierzęta postępują dokładnie tak samo.
Nie przekroczą granicy wyznaczonej sznurkiem.
Sznurek nie jest przecież żadną przeszkodą, ani smyczą dla ogromnego zwierzęcia.

Syndrom niewolnika.
Istota podatna na wszelkie – często skrajne wpływy. Czytaj dalej

Kazanie – 2 niedziela wielkopostna, 1 marca 2015

Dziś w tym miejscu wznosi się meczet skały.
Za czasów Chrystusa stała tam świątynia żydowska.
Kamień, na którym Abraham położył związanego syna Izaaka.
Wzgórze Moria.
W pobliżu Golgota i pusty Grób Jezusa.
Czytając ten tekst uważnie stawiamy wiele pytań.
Jedno z częstszych – czy Bogu tak wolno…?
Żeby ojciec miał złożyć ofiarę z syna…?

Czytaj dalej