Modlitwa w intencji misji parafialnych

MODLITWA W INTENCJI MISJI PARAFIALNYCH

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla rekolekcji adwentowych i misji świętych, które będą odbywać się w naszej parafii.
Spraw łaskawie, by ten szczególny czas przyniósł Tobie większą chwałę, a nam zbawienny pożytek. Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twego Syna: Przyjdź królestwo Twoje.
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć czas misji świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale też zbawienia bliźnich, którzy żyją daleko od Ciebie.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowione zostało oblicze naszej parafii.

Przyjdź Duchu Święty zapal w nas ogień swojej miłości, abyśmy całą wspólnotą parafialną dobrze przygotowali się do przeżycia rekolekcji adwentowych i misji świętych.
Prosimy Cię Duchu Święty, módl się w nas i otwórz serca na Słowo Boga.
Niech to Słowo umocni naszą wiarę i doprowadzi do zjednoczenia z Bogiem w sakramentach i z naszymi braćmi i siostrami.
Duchu Święty – obdarz darem słowa misjonarzy, którzy podjęli się prowadzenia tych misji. Mów przez nich z mocą do naszych serc i przemieniaj je na podobieństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Niech czas misji będzie czasem nowej pięćdziesiątnicy dla naszej parafii.
Przyjdź Duchu Święty i odnów oblicze tej ziemi.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.