Kazanie – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada AD 2014

Jezus w ewangelii według świętego Mateusza:
Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
(…)
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Czesław Miłosz, poeta – noblista, w Waszyngtonie w roku 1950. Czytaj dalej

Kazanie – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopada 2014

Bazylika rzymska ku czci Chrystusa Zbawiciela, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty – poświęcona przez papieża Sylwestra I (314 – 335) 9 listopada 324 roku. (1690 lat temu)
Pierwsza katedra biskupa Rzymu i rezydencja.
A chrześcijanie po rozporządzeniach cesarza Konstantyna Wielkiego stali się pełnoprawnymi obywatelami Imperium Rzymskiego.
Po dziś – wraz z biskupem Rzymu (papieżem) – bazylika laterańska jest znakiem jedności Kościoła.
Podobnie jak nasz kościół, w którym się gromadzimy jest znakiem jedności tej parafii.
Tu zbiera się lokalny Kościół, cząstka Kościoła Powszechnego. Czytaj dalej