Kazanie – 29 niedziela zwykła, 19 października 2014

Przeczytałem taką myśl bardzo współczesną – zaledwie sprzed tygodnia.
Dotyczy wprawdzie obrad synodu (to temat modny i na czasie) ale myśl ta ma szersze zastosowanie.

Brzmi tak: Każdy musi pogodziś się z tym, że… Duch Święty może mieć inne zdanie niż ja i że może je wyrazić nawet ktoś, kogo nie lubię i z kim z przyzwyczajenia się nie zgadzam.

Trafny komentarz do dzisiejszej lektury proroka Izajasza. Czytaj dalej