Służba liturgiczna

SPOTKANIE MINISTRANTÓW I MINISTRANTEK

Spotkania ministrantów i ministrantek odbywają się w środy po wieczornej Mszy Świętej (ok. 18.45) w kościele.