WIADOMOŚCI PARAFIALNE – Nr 13/2011(370)

4 niedziela wielkiego postu                   3 kwietnia AD 2011                      Rok IX Papieskie intecje Apostolstwa Modlitwy w kwietniu: Intencja ogólna: Aby Kościół — przez wiarygodne głoszenie Ewangelii — potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei. Intencja misyjna: Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa […]