Harcerstwo

Związek Harcerstwa Polskiego składa się z następujących organizacji: Harcerek, Harcerzy, Starszego Harcerstwa i organizacji Przyjaciól Harcerstwa. Mają one wspólne założenia ideologiczne, ale prowadzą niezależne programy. Zadaniem każdego harcerza jest pełnienie służby z entuzjazmem, usmiechem i pogodą ducha. Harcerze przez zajęcia zdobywają umiejetnosci, wiedzę i doświadczenie. Uczą się oraz sprawdzają swoje umiejętności na przeróżnych obozach oraz wycieczkach. Ich starania ukorowane są później przez zdobywanie stopni i sprawności harcerskich.

Pierwsza Drużyna Harcerek ze Slough powstała w czerwcu w 1963 r pod nazwa Westerplatte. Z czasem przyznano drużynie numer 33 i została przydzielona do żenskiego Hufca Pomorze. Przy Drużynie istnieje grupa Wędrowniczek, czyli starszych harcerek oraz Instruktorek. Harcerze wyjeżdżaja na różne obozy, biwaki, kursy oraz biorą udzial w angielskich Zlotach Harcerskich.

Pierwsza Druzyna Harcerzy ze Slough powstała w lutym w 1963 r pod nazwa Tadeusza Kosciuszki i po roku zostala drużyną numer 19. W roku 1966 opiekę nad drużyną objał 7 Pułk Ułanów Lubelskich wręcząjc drużynie ufundowany proporzec. W skład programu drużyny wchodzą zbiórki, wycieczki, gry, ćwiczenia, śpiew, zabawy sportowe, uroczystości i biwaki. Drużyna 19-ta korzysta ze sprzętu obozowego, wycieczkowego i sportowego (włącznie z własnozbudowanymi kajakami) i z pięknych stanic harcerskich. Drużyna ta należy do jednej z najlepszych drużyn i wypada często najlepiej w Zlotowych konkursach.