Duszpasterze

Ks. Leszek Buba, proboszcz

Ks. Mirosław Zając, wikariusz

E-mail: ksmirekzajac@gmail.com