Pielgrzymki parafialne 2018

Jesienią minionego roku rozpoczęliśmy organizowanie dwóch pielgrzymek – do Ziemi Świętej i Jordanii oraz Meksyku. Zapraszamy na dziesięciodniową wędrówkę śladami ksiąg starego i nowego przymierza.

Także odkrywania miejsc naznaczonych obecnością Jezusa Chrystusa, Maryi, Józefa i apostołów. Od Nazaret w Galilei po Jerozolimę i Ain Karem, gdzie żyli Zachariasz i Elżbieta z Janem Chrzcicielem. Chcemy zobaczyć twierdzę Heroda – Masadę i spojrzeć, jak Mojżesz z Góry Nebo na Ziemię Obiecaną płynącą mlekiem i miodem. Zapraszamy. To jest pielgrzymka życia. To jest czytanie ewangelii na nowo.
Ziemia Święta i Jordania od 21 do 31 maja. Pierwsza wpłata £400,00. Druga część wpłaty do końca marca $1100,00.